Teoriutbildning

Syftet med teoriundervisningen är i första hand att fördjupa snarare än att redovisa grundläggande fakta. Teorilektionerna syftar till att lyfta fram delar och moment som upplevs som svåra. Teorilektionerna ska också få dig att återge, värdera, identifiera, redogöra samt reflektera kring din egen roll som bilförare och kring dina egna värderingar kring bilkörning och säkerhetsfrågor.

Den sammanlagda tiden på teoriutbildningen är 10 timmar uppdelade på 5 olika lektionstillfällen. (Vi erbjuder också intensivteori 2×5 timmar under helgen).

Den metodik som används varierar mellan föreläsning, PowerPoint- presentation, skriftliga uppgifter, värderingsövningar, diskussioner, filmer och grupparbeten.

Läromedlet vi använder är Körkortsboken och Teorihäftet som är utgivna av Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Ring oss 08-88 08 08