HÄR KAN DU LÄSA OM KÖRKORTSAKUTEN AB INTEGRITETSPOLICY. (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kund personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur KörkortsAkuten tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning
KörkortsAkuten lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning
KörkortsAkuten sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan.
E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv, hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter hanteras endast av KörkortsAkutens personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.
Samtycke till lagring av personuppgifter?

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med KörkorstAkutens avtal som också kallas för elevanmälan. KörkortsAkuten dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från oss till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter
Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. KörkortsAkuten ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.
Begäran om ändring av personuppgifter

Kunden kan begära att vi ändrar lagrade personuppgifter. Kunden ska då tala om för oss vad som ska ändras. Vi ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter
Kunden kan begära att vi raderar lagrade personuppgifter. KörkortsAkuten kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kunden ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter
Kunden ska alltid informera oss vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om vi behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter, kan vi inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter
All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av KörkortsAkuten AB och Elevcentralen. STR bla. jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter. Incidenter med personuppgifter, om vi utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld, nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade. Trafikskolan lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

VILKA VI ÄR
Vår webbplatsadress är: https://www.korkortsakuten.se
Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

VILKA VI DELAR DINA DATA MED
HUR LÄNGE VI BEHÅLLER ERA UPPGIFTER
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

VART VI SKICKAR DINA UPPGIFTER
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.